Endodontija - zdravljenje zoba

Zdravljenje koreninskih kanalov in odstranitev vnetih oziroma odmrlih delov zobnega živca pri nas opravlja zobozdravnik specialist endodont Igor Križnar, dr.dent.med.

V naši ordinaciji opravljamo predvsem zahtevnejša koreninska zdravljenja, ki zahtevajo uporabo sodobne endodontske opreme (operativni mikroskop, ultrazvočni aparat, Ni-Ti inštrumenti) in posebno strokovno znanje. Opravimo tudi ponovno koreninsko zdravljenje, če se na rentgenskem posnetku vidi, da le to predhodno ni bilo uspešno.

Ne glede na to, da tako koreninsko zdravljenje niti cenovno niti časovno ni primerljivo s klasičnim endodontskim zdravljenjem, pa je le-to še vedno cenejše kot alternativa — ekstrakcija zoba in nadomeščanje izgubljenega zoba z implantatom ali protetičnim izdelkom.

Dokončen uspeh potrdimo s kontrolnim rtg posnetkom 6-12 mesecev po zdravljenju.

Če je le možno, predstavlja ohranjanje lastnega naravnega zoba najboljšo alternativo. Pozdravljen zob lahko namreč normalno funkcionira vse življenje. Novosti v tehnologiji pri endodontskem zdravljenju omogočajo novejše metode zdravljenja in s tem večjo uspešnost pri koreninskem zdravljenju. O smiselnosti ponovnega zdravljenja zoba in možnosti za uspeh se bomo z vami z veseljem pogovorili.

Endodontija
rtg posnetek po polnitvi
Endodontija
izgled v ustih po polnitvi
dokončni izgled v ustih