Garancija

Na vse storitve v Dentalnem centru Clarus dobite 100% garancijo za dobo petih let, pod pogoji, ki vam jih določi Dentalni center Clarus in s katerimi boste seznanjeni pred načrtovanimi posegi.