Brezskrbno do lepega nasmeha

LON kredit

LON kredit

Objavljeno dne, 18.10.2017

Ste zaskrbljeni glede plačila zobozdravstvenih storitev? V Dentalnem centru Clarus nudimo različne oblike plačil, za brezskrbno obravnavo pa smo za vas pripravili povsem novo ponudbo.

Kaj je LON KREDIT?

LON kredit je hitri kredit, ki ga kreditojemalec sklene na prodajnem mestu s strani hranilnice pooblaščenega kreditnega posrednika. Namen kredita je izključno nakup produktov ali storitev v okviru dejavnosti kreditnega posrednika.

Vso potrebno dokumentacijo za pridobitev in najem kredita lahko uredite kar na recepciji Dentalnega centra Clarus, kjer vam bo naša organizatorka dela in receptorka Julija z veseljem razložila vse potrebne informacije.

Znesek kredita: od 5.000.01 EUR do 10.000,00 EUR
Maksimalna doba kredita: od 37 do 60 mesecev zavarovalne premije
Način zavarovanja: plačilo zavarovalne premije

Pogoji za pridobitev LON kredita:

- priliv iz naslova plače, pokojnine (samo slovenska pokojnina) kreditojemalca mora biti v višini najmanj 700,00 EUR (neto plača in dodatki)
- kreditojemalec mora biti zaposlen za nedoločen čas oziroma za čas najetja kredita
- kreditojemalec skladno s podatki in informacijami, ki so razvidni iz kreditne dokumentacije in skladno z drugimi podatki, ki so dostopni, redno poravna svoje obveznosti in nima aktivnih izvršb in izterjav

POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZAPOSLENI:
- Plačilna listina (za pretekli mesec, iz katere je razvidno nakazilo plače na TRR ustrezno znesku priliva, ki je na izpisku prometa po TRR)
- Potrdilo delodajalca (ne sme biti starejše od 15 dni ob vložitvi zahteve za odobritev kredita)
- Bančni izpisek s strani banke: original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva plače v preteklem mesecu, ali drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače.
- Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica)
- Davčna številka

UPOKOJENCI (samo slovenska pokojnina):
- Bančni izpisek s strani banke: original ali izpis iz elektronske banke v pdf formatu iz katerega je razviden podatek o višini priliva plače v preteklem mesecu, ali drug dokument, ki ga izda in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katerega je razviden priliv iz naslova plače.
- Osebni dokument (potni list , osebna izkaznica)
- Davčna številka
Pokojninski odrezek (samo v primeru, ko iz bančnih izpiskov ni mogoče razbrati podatka, da gre za pokojnino.

Podrobno o LON kreditu si lahko preberete tudi TUKAJ.

Želite več informacij? Z veseljem vam odgovorimo. Pišite nam na info@clarus-dental.si ali nas pokličite po telefonu na 051 252 787.


ZAVAROVANJE ZOBJE in ZOBJE+

ZAVAROVANJE ZOBJE in ZOBJE+

Objavljeno dne, 27.02.2017

Mnoge zobozdravstvene storitve namreč niso v celoti vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, četudi vemo, da lahko nezdravi zobje bistveno poslabšajo celotno zdravstveno sliko. Podatki raziskave o družinskih proračunih so pokazali, da se je od začetka finančne krize delež skupne neposredne porabe za zdravstvene storitve iz lastnega žepa v gospodinjstvu povečal, najverjetneje tudi zato, ker so se odstotki cen zdravstvenih storitev, ki jih po obveznem zavarovanju plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, bistveno zmanjšali. Nič ne kaže, da bi se trend tovrstnih izdatkov gospodinjstev lahko obrnil navzdol.

Obvezno zavarovanje krije nujne posege, kot sta puljenje zoba ali drenaža ognojka. Preventivne preglede, do katerih ste upravičeni enkrat letno, in zdravljenje, na primer zalivke, krije v višini 80 %, protetiko pa le v višini 10 %, a z mnogimi izjemami. Razliko do zneska vrednosti zobozdravstvene storitve iz obveznega zavarovanja sicer pokrije dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vseeno pa je treba za nadstandardno opravljeno storitev ali uporabo nadstandardnega materiala doplačati. Za belo zalivko na stranskih zobeh je tako nujno doplačilo, preventivni posegi, kot je obisk pri ustnem higieniku, pa so po dopolnjenem 18. letu starosti popolnoma samoplačniški. Izdelavo mostička boste v primeru le enega manjkajočega zoba v stranskem področju plačali sami, saj ta po pravilih obveznega zavarovanja ni krit. Če si za trajno rešitev želite v ustih le najboljše materiale, pa jih boste prav tako morali doplačati.

Zavarovanji Zobje in Zobje+ krijeta stroške doplačil za izvedbo nadstandardnih storitev in uporabo nadstandardnega materiala. Sem sodijo na primer doplačila za bele zalivke na stranskih področjih ali kakovostne keramične nadomestke v vidnem področju, ki bi jih sicer morali doplačati sami. Če se vam zgodi nezgoda, po kateri je treba zob popraviti ali nadomestiti, lahko že z zavarovanjem Zobje računate na takojšno rešitev situacije z najkakovostnejšimi materiali. Z zavarovanjem Zobje+ pa lahko na nov implantat računate tudi, če manjkajoči zob ni posledica poškodbe, ampak denimo granuloma. Poleg tega zavarovanje Zobje+ omogoča celo kritje stroškov samoplačniških zobozdravstvenih storitev preventive in protetike. Potreba po preventivnih storitvah namreč vse bolj narašča, saj se vse več ljudi zaveda pomena rednega čiščenja zobnega kamna pri preprečevanju parodontoz in drugih zobozdravstvenih težav.

Če boste sklenili dodatno zavarovanje Zobje, ki ga ponuja Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, se boste lahko od pričakovanih doplačil za nadstandardne materiale in storitve v prihodnosti nemudoma poslovili.

Vse informacije v zvezi z zavarovanjem Zobje in Zobje+ najdete TUKAJ. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@clarus-dental.si ali po telefonu na 051 252 787.