Clarus dentalni center

Fotobiomodulacija v ustih

Precej sem že pisal o tem in tudi predaval, vendar se potem ob novih primerih, ki jih dobimo v našo ordinacijo, vsakič znova zavem, da se določena stanja ali pa bolezni dogajajo konstantno in da je ravno zaradi tega o tem potrebno pisati konstantno in se ponavljati. Repetitio est mater studiorum oziroma "Ponavljanje je mati študija" in dril je osnova medicine. Osveščanje in ozaveščanje, poučevanje ljudi in pomagati ljudem, pa naša naloga. Zdravnikov in zobozdravnikov.